სასარგებლო ინფორმაციაპროექტი - განგიმარტავთ
თბილისის სააპელაციო სასამართლოს თავჯდომარის ბიურო ახორციელებს ახალი სასამართლო ბროშურების პროექტს. პროექტის ფარგლებში მართლმსაჯულებასთან დაკავშირებულ აქტუალურ თემებზე შეიქმნება 20-მდე ახალი ბროშურება.
გთხოვთ, გვირჩიოთ რომელი საკითხზეა ღირებული ბროშურის შემქნა, ასევე მოგვწეროთ შენიშვნები უკვე შემქნილ ახალ ბროშურებზე (tbappeal@court.ge).
გმადლობთ თანამშრომლობისათვის.
[ 2011-08-01 ]გთხოვთ, გამათავისუფლოთ სახელმწიფო ბაჟის გადახდისაგან
მიმაგრებული ფაილის გადმოწერა |
[ 2010-05-08 ]მოქალაქეებთან კომუნიკაციის სტანდარტები (4.1.)
მიმაგრებული ფაილის გადმოწერა |
[ 2010-09-10 ]საქმის ზეპირი მოსმენა (მთავარი სხდომა) (1.1.)
მიმაგრებული ფაილის გადმოწერა |
საკანონმდებლო სიახლეები
ტერმინთა ლექსიკონი
პროექტი - განგიმარტავთ
უფასო კონსულტაცია
მარშრუტები
კომპიუტერული დახმარება
საჯარო ბიბლიოთეკები
ბროშურები (ლიფლეტები)
ადვოკატთა რეესტრი
საკონტაქტო მონაცემები
ცხელი ხაზი
[ 2014-02-03 ]
სასამართლო ტური
[ 2014-01-31 ]
საკონსტიტუციო სასამართლოს პრაქტიკის გავლენა საერთო სასამართლოების გადაწყვეტილებებზე
სიახლეების არქივი
 
 
სამოქალაქო საქმეთა პალატა
ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატა
სისხლის სამართლის საქმეთა პალატა
დახმარება