მიმდინარე პროცესებისაჯარო შეტყობინებები ადმინისტრაციულ საქმეებზე
საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 78–ე მუხლის თანახმად:
,,1. თუ მხარის ადგილსამყოფელი უცნობია ან მისთვის სასამართლო უწყების ჩაბარება სხვაგვარად ვერ ხერხდება, სასამართლო უფლებამოსილია გამოიტანოს განჩინება სასამართლო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების შესახებ. სასამართლო შეტყობინება საჯაროდ ვრცელდება შესაბამისი სასამართლოს შენობაში თვალსაჩინო ადგილზე ან ვებგვერდზე განთავსებით ან დაინტერესებული მხარის მოთხოვნის შემთხვევაში – მისივე ხარჯებით იმ გაზეთში, რომელიც მასობრივადაა გავრცელებული მხარის საცხოვრებელი ადგილის შესაბამის ადმინისტრაციულ-ტერიტორიულ ერთეულში, ან ინფორმაციის სხვა საშუალებებში გამოქვეყნებით.
2. ამ მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებულ შემთხვევაში სასამართლო უწყება მხარისათვის ჩაბარებულად ითვლება სასამართლო შეტყობინების შესაბამისი სასამართლოს შენობაში თვალსაჩინო ადგილზე ან ვებგვერდზე განთავსებიდან ან გაზეთში ან ინფორმაციის სხვა საშუალებებში გამოქვეყნებიდან მე-7 დღეს.''

ქვემოთ მოცემულია თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მიერ განხორციელებული საჯარო შეტყობინებები სამოქალაქო საქმეებზე:
[ 2011-06-10 ]საჯარო შეტყობინება საქმეზე N 3ბ/1040-11 ადრესატია ალექსი შოშიაშვილი
მიმაგრებული ფაილის გადმოწერა |
[ 2011-06-10 ]საჯარო შეტყობინება საქმეზე N 3ბ/871-11 ადრესატები: ნანა არევაძე,ნატალია ზემლინა, ივანე დანილოვი
მიმაგრებული ფაილის გადმოწერა |
[ 2011-06-09 ]საჯარო შეტყობინება საქმეზე N3ბ/528-11, ადრესატები: მერი თავართქილაძე, მაყვალა ქოქუაშვილი, ნანა წერეთელი
მიმაგრებული ფაილის გადმოწერა |
[ 2011-06-08 ]საჯარო შეტყობინება საქმეზე N3ბ/51-08( ადრესატი: "ტარიელ წითლაურის ოჯახი")
მიმაგრებული ფაილის გადმოწერა |
[ 2011-06-07 ]საჯარო შეტყობინება საქმეზე N 3ბ3ბ/868-11( ადრესატი ს.ს.,,უშბა')
მიმაგრებული ფაილის გადმოწერა |
[ 2011-06-06 ]საჯარო შეტყობინება საქმეზე N3ბ/793-11 (ადრესატი:გიორგი თვალავაძე და ეთერ სარალიძე)
მიმაგრებული ფაილის გადმოწერა |
[ 2011-05-30 ]საჯარო შეტყობინება საქმეზე N 3ბ/51-08 (ადრესატი: ტარიელ წითლაურის ოჯახის წევრები)
მიმაგრებული ფაილის გადმოწერა |
[ 2011-05-27 ]საჯარო შეტყობინება საქმეზე N3ბ/559-11 (ადრესატი: ავთანდილ დემეტრაშვილი)
მიმაგრებული ფაილის გადმოწერა |
[ 2011-05-27 ]საჯარო შეტყობინება საქმეზე N 3ბ/812-11(ადრესატი: ზურაბ ერაძე)
მიმაგრებული ფაილის გადმოწერა |
[ 2011-05-24 ]საჯარო შეტყობინება საქმეზე N 3b/332-10 (ადრესატი: დავით და ალექსანდრე გოგოლაძეები)
მიმაგრებული ფაილის გადმოწერა |
[ 2011-05-24 ]საჯარო შეტყობინება საქმეზე N 3ბ/1767-10 განჩინება გთხოვთ გამოაქვეყნოთ, ადრესატები მანანა ბერძენიშვილი, ზვიად გოგოლაძე, ზაურ აფაქიძე, ტატიანა ფრანგიშვილი, შალვა ახალკაცი, დათო გიორგობიანი, ოთარ ეხვაია, მაყვალა ჯვებენავა, ნანა ალადაშვილი, ნინო დუმბაძე, გიორგი ჯანაშია, ირაკლი ჯინჯიხაშვილი, ლუიზა ამაშუკელი, ნუნუ გოგოლაძე, გიორგი ბეგიაშვილი, ელისო ბედოშვილი, ეკატერინე ნიჟარაძე, არჩილ მამაგეიშვილი, პაატა ტრაპაიძე, ემიკო ტაჩიივა-მოსიძე, ქეთინო შენგელია, ნადეჟდა მარგიშვილი, ბიძინა უჯმაჯურიძე
მიმაგრებული ფაილის გადმოწერა |
[ 2011-05-24 ]საჯარო შეტყობინება საქმეზე N 3ბ/884 (ადრესატი: უშანგი გოდალაძე)
მიმაგრებული ფაილის გადმოწერა |
[ 2011-05-24 ]საჯარო შეტყობინება საქმეზე N 3ბ/786-11 (ადრესატი: ანა ბდეიანი)
მიმაგრებული ფაილის გადმოწერა |
[ 2011-05-24 ]საჯარო შეტყობინება საქმეზე N 3ბ/2005-07(ადრესატი: ლუიზა კობახიძის ოჯახი)
მიმაგრებული ფაილის გადმოწერა |
[ 2011-05-19 ]საჯარო შეტყობინება საქმეზე N 3ბ/512-11(ადრესატი: ზაზა გერგიშვილი)
მიმაგრებული ფაილის გადმოწერა |
[ 2011-05-18 ]საჯარო შეტყობინება საქმეზე N 2ბ/628-11 (ნიკოლოზ ცქიფურიშვილი)
მიმაგრებული ფაილის გადმოწერა |
[ 2011-05-17 ]საჯარო შეტყობინება საქმეზე N 3/ბ-636-11(ადრესატი: "შპს" ფორტუნა მედია)
მიმაგრებული ფაილის გადმოწერა |
[ 2011-05-10 ]საჯარო შეტყობინება საქმეზე N3ბ/2164-09(ადრესატი: თინათინ ნადირაშვილი,რუსთავის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი )
მიმაგრებული ფაილის გადმოწერა |
[ 2011-05-06 ]საჯარო შეტყობინება საქმეზე N3ბ/1344-10 (ადრესატი:მამუკა ქორიძე)
მიმაგრებული ფაილის გადმოწერა |
[ 2011-05-06 ]საჯარო შეტყობინება საქმეზე N 3ბ/528-11 (ადრესატი:მერი თავართქილაძე, მაყვალა ქოქუაშვილი, ნანა წერეთელი)
მიმაგრებული ფაილის გადმოწერა |
[ 2011-05-05 ]საჯარო შეტყობინება საქმეზე N3ბ/634-11 (ადრესატი:მანუჩარ ქიმუცაძე)
მიმაგრებული ფაილის გადმოწერა |
[ 2011-05-04 ]საჯარო შეტყობინება საქმეზე N 3/ბ-415-11 (ადრესატი: ოთარ გურგენაშვილი)
მიმაგრებული ფაილის გადმოწერა |
[ 2011-05-04 ]საჯარო შეტყობინება საქმეზე N 3ბ/2005-07 (ადრესატი: თამაზ ხუციშვილი, ამხანაგობა ,,ვერის უბანი', ნანა ასანიშვილი და სხვები)
მიმაგრებული ფაილის გადმოწერა |
[ 2011-05-03 ]საჯარო შეტყობინება საქმეზე N 3ბ/629-11(ადრესატი: იმედა ღუჭაშვილი )
მიმაგრებული ფაილის გადმოწერა |
[ 2011-04-20 ]საჯარო შეტყობინება საქმეზე N 3ბ/320-11(ადრესატი: ზაირა ფარქოსაძე)
მიმაგრებული ფაილის გადმოწერა |
[ 2011-04-20 ]საჯარო შეტყობინება საქმეზე N3ბ/1344-10(ადრესატი: მამუკა ქორიძე)
მიმაგრებული ფაილის გადმოწერა |
[ 2011-04-20 ]საჯარო შეტყობინება საქმეზე N3ბ/294-11(ადრესატი: ვანო ცაბუტაშვილი)
მიმაგრებული ფაილის გადმოწერა |
[ 2011-04-20 ]საჯარო შეტყობინება საქმეზე N 3ბ/664-11 (ადრესატი: რობერტ ქართლოსიშვილის )
მიმაგრებული ფაილის გადმოწერა |
[ 2011-04-19 ]საჯარო შეტყობინება საქმეზე N 3ბ/626-11 (ადრესატი: ივანე ჩეჩელაშვილი)
მიმაგრებული ფაილის გადმოწერა |
[ 2011-04-18 ]საჯარო შეტყობინება საქმეზე N 3ბ/337-11(თეიმურაზ ვასილიძე, ალბინა ჭეიშვილი, პავლე თორაძე, ქეთევან მჭედლიშვილი, რუსუდან გუგუტიშვილი, ხათუნა გოგეშვილი, ნინო ხარიტონაშვილი, ნათელა სვანიძე, ნინო ყანჩაველი, თენგიზ გვაზავა, მარკ ზლატოპოვსკი, ლელა ხაფავა, ანა თაქთაქიშვილი, ნიკოლოზ ხარატი, ნინო ჯავახიშვილი, ლილი ყურაშვილი, ტატიანა სვანიძე, მაყვალა სამხარაძე, მანანა ებრალიძე, მედეა აბჟანდაძე, ოთარე ჯაში, ნიკოლოზ გუგუტიშვილი, ვაჟა სიხარულიძე, ლილი ლაგვილავა, ვასილ თორაძე, მიხეილ ხარატი, გიორგი მალაზონია, იაკონ ოშჩენკო, გიორგი ხოჯაშვილი, არენსი მორდეხაი, დავით ღლონტი გიორგი კერესელიძე, რუსუდან ჯავახიშვილი, მარინა ქურთოშვილი, კონსტანტინე სვანიძე, თეიმურაზ სვანიძე.
მიმაგრებული ფაილის გადმოწერა |
[ 2011-04-13 ]საჯარო შეტყობინება საქმეზე N 3ბ/320-11(ადრესატი: ზაირა ფარქოსაძე)
მიმაგრებული ფაილის გადმოწერა |
[ 2011-04-08 ]საჯარო შეტყობინება საქმეზე N 3ბ/53-11 (ადრესატი: მერი ჩაკაბერია)
მიმაგრებული ფაილის გადმოწერა |
[ 2011-04-07 ]საჯარო შეტყობინება საქმეზე N 3ბ/2844-10 (ადრესატი: სს,,ეა')
მიმაგრებული ფაილის გადმოწერა |
[ 2011-04-06 ]საჯარო შეტყობინება საქმეზე N 3ბ/586-11(ადრესატი: დეჰლი მამედოვა, ნატა ანჩიბაია, ლელა ტატიშვილი, თინათინ ხვედელიძე, გიორგი შარაბიძე)
მიმაგრებული ფაილის გადმოწერა |
[ 2011-04-01 ]საჯარო შეტყობინება საქმეზე N 3ბ-425-11 (ადრესატი: შპს საქართველოს ბუტიკების სასატუმრო)
მიმაგრებული ფაილის გადმოწერა |
[ 2011-03-30 ]საჯარო შეტყობინება საქმეზე N 3ბ/1344-10 (ადრესატი: მამუკა ქორიძე )
მიმაგრებული ფაილის გადმოწერა |
[ 2011-03-29 ]საჯარო შეტყობინება საქმეზე N 3ბ/534-11 (ადრესატი: გენადი გიგაური)
მიმაგრებული ფაილის გადმოწერა |
[ 2011-03-25 ]საჯარო შეტყობინება საქმეზე N 2ბ/898-11 (ადრესატი: გიორგი ყუთულაშვილი)
მიმაგრებული ფაილის გადმოწერა |
[ 2011-03-25 ]საჯარო შეტყობინება საქმეზე N 3ბ/157-11 (ადრესატი:ინდივიდუალური ბინათმშენებლობის ამხანაგობა ,,ჭავჭავაძე 37ბ')
მიმაგრებული ფაილის გადმოწერა |
[ 2011-03-24 ]საჯარო შეტყობინება საქმეზე N 3ბ/272-11( ადრესატი: იური სეხნიაშვილი)
მიმაგრებული ფაილის გადმოწერა |
[ 2011-03-23 ]საჯარო შეტყობინება საქმეზე N 3/ბ-425-11 (ადრესატი:შპს ბუტიკების სასტუმრო)
მიმაგრებული ფაილის გადმოწერა |
[ 2011-03-22 ]საჯარო შეტყობინება საქმეზე N 2ბ/406-11(ადრესატი: მიხეილ მგალობლიშვილი, ნუგზარ ბერიშვილი)
მიმაგრებული ფაილის გადმოწერა |
[ 2011-03-16 ]საჯარო შეტყობინება საქმეზე N 3ბ/65-11(ადრესატი: შპს იბერია სითი)
მიმაგრებული ფაილის გადმოწერა |
[ 2011-03-15 ]საჯარო შეტყობინება საქმეზე N 3ბ/85-11 (ადრესატი: ხვიჩა ცერაძე)
მიმაგრებული ფაილის გადმოწერა |
[ 2011-03-11 ]საჯარო შეტყობინება საქმეზე N 3ბ/53-11(ადრესატი: მერი ჩაკაბერია)
მიმაგრებული ფაილის გადმოწერა |
საჯარო შეტყობინება საქმეზე N 3ბ-415-11(ადრესატი ოთარ გურგენაშვილი)
მიმაგრებული ფაილის გადმოწერა |
[ 2011-03-07 ]საჯარო შეტყობინება საქმეზე N 3/ბ-2424-10 (ადრესატი შ.პ.ს.,,გორდა')
მიმაგრებული ფაილის გადმოწერა |
[ 2011-02-28 ]საჯარო შეტყობინება საქმეზე N 3ბ/225-11 (ადრესატი: ეშიმ აგაბალაევი)
მიმაგრებული ფაილის გადმოწერა |
[ 2011-02-18 ]საჯარო შეტყობინება საქმეზე N 3ბ/157-11 (ადრესატი: ინდივიდუალური ბინათმშენებობის ამხანაგობა ,,ჭავჭავაძე 37ბ)
მიმაგრებული ფაილის გადმოწერა |
[ 2011-02-17 ]საჯარო შეტყობინება საქმეზე N 3ბ/2392-10 (ადრესატი:გოჩა კურტანიძე)
მიმაგრებული ფაილის გადმოწერა |
[ 2011-06-10 ]საჯარო შეტყობინება საქმეზე N 3ბ/664-11 (ადრესატი რობერტ ქართლოსიშვილზე)
მიმაგრებული ფაილის გადმოწერა |
[ 2011-06-09 ]საჯარო შეტყობინება საქმეზე N 3ბ/433-06 (ადრესატი ერვანდ მურადიანის ოჯახი)
მიმაგრებული ფაილის გადმოწერა |
[ 2011-06-09 ]საჯარო შეტყობინება საქმეზე N 3ბ/911-11 ადრესატი შპს გაზოლინი
მიმაგრებული ფაილის გადმოწერა |
[ 2011-06-07 ]საჯარო შეტყობინება საქმეზე N 3ბ/823-11 ადრესატები 1. თორნიკე გაბარაშვილი; 2. ნანა კალანდარიშვილი-გუნჯუა; 3. ნანა ბალაშკევიჩი; 4. ვაჟა ბუჩუკური
მიმაგრებული ფაილის გადმოწერა |
[ 2011-06-06 ]საჯარო შეტყობინება საქმეზე N 3ბ/601-11(ადრესატი: ნუგზარ გაბრიჭიძე)
მიმაგრებული ფაილის გადმოწერა |
[ 2011-06-02 ]საჯარო შეტყობინება საქმეზე N 3ბ/853-11 (ადრესატი: რომან თუშიშვილი)
მიმაგრებული ფაილის გადმოწერა |
[ 2011-05-27 ]საჯარო შეტყობინება საქმეზე N 3ბ/320-11, ადრესატი - ზაირა ფარქოსაძე
მიმაგრებული ფაილის გადმოწერა |
[ 2011-05-27 ]საჯარო შეტყობინება საქმეზე N 3ბ/759-11(ადრესატი: ზურაბ სამქანაშვილი )
მიმაგრებული ფაილის გადმოწერა |
[ 2011-05-25 ]საჯარო შეტყობინება საქმეზე N 3ბ/586-11(ადრესატი: ნატა ანჩიბაია, ლელა ტატიშვილი, თინათინ ხვედელიძე)
მიმაგრებული ფაილის გადმოწერა |
[ 2011-05-24 ]საჯარო შეტყობინება საქმეზე N 3ბ/1767-10 (ადრესატი: მანანა ბერძენიშვილი, ზვიად გოგოლაძე, ზაურ აფაქიძე, ტატიანა ფრანგიშვილი, შალვა ახალკაცი, დათო გიორგობიანი, ოთარ ეხვაია, მაყვალა ჯვებენავა, ნანა ალადაშვილი, ნინო დუმბაძე, გიორგი ჯანაშია, ირაკლი ჯინჯიხაშვილი, ლუიზა ამაშუკელი, ნუნუ გოგოლაძე, გიორგი ბეგიაშვილი, ელისო ბედოშვილი, ეკატერინე ნიჟარაძე, არჩილ მამაგეიშვილი, პაატა ტრაპაიძე, ემიკო ტაჩიივა-მოსიძე, ქეთინო შენგელია, ნადეჟდა მარგიშვილი, ბიძინა უჯმაჯურიძე
მიმაგრებული ფაილის გადმოწერა |
[ 2011-05-24 ]საჯარო შეტყობინება საქმეზე N 3b/332-10 (ადრესატი: დავით გოგოლაძე, ალექსანდრე გოგოლაძე,)
მიმაგრებული ფაილის გადმოწერა |
[ 2011-05-24 ]საჯარო შეტყობინება საქმეზე N 3ბ/823-11 (ადრესატები: თორნიკე გაბარაშვილი)
მიმაგრებული ფაილის გადმოწერა |
[ 2011-05-24 ]საჯარო შეტყობინება საქმეზე N 3ბ/2005-07 (ადრესატი: თამაზ ხუციშვილი,ამხანაგობა ვერის უბანი, მარო დავითულიანი)
მიმაგრებული ფაილის გადმოწერა |
[ 2011-05-24 ]საჯარო შეტყობინება საქმეზე N 3ბ/2005-07(ადრესატი: თამაზ ხუციშვილი,ამხანაგობა ვერის უბანი, მარო დავითულიანი)
მიმაგრებული ფაილის გადმოწერა |
[ 2011-05-19 ]საჯარო შეტყობინება საქმეზე N 3ბ/134-11(ადრესატი: არჩილ ზაზიკაშვილი)
მიმაგრებული ფაილის გადმოწერა |
[ 2011-05-18 ]საჯარო შეტყობინება საქმეზე N 3ბ-664-11 (ადრესატი: რობერტ ქართლოსიშვილი)
მიმაგრებული ფაილის გადმოწერა |
[ 2011-05-16 ]საჯარო შეტყობინება საქმეზე N 3ბ/-194-11 (ადრესატი: ლევან ბუაძე, გრიგოლ ბუაძე, რამაზ ესებუა, ბორის ვაშაძე, შპს არსიანი-ადანაია)
მიმაგრებული ფაილის გადმოწერა |
[ 2011-05-10 ]საჯარო შეტყობინება საქმეზე N3ბ/294-11 (ადრესატი:ვანო ცაბუტაშვილი)
მიმაგრებული ფაილის გადმოწერა |
[ 2011-05-06 ]საჯარო შეტყობინება საქმეზე N 3ბ/528-11 (ადრესატი:მერი თავართქილაძე, მაყვალა ქოქუაშვილი, ნანა წერეთელი)
მიმაგრებული ფაილის გადმოწერა |
[ 2011-05-05 ]საჯარო შეტყობინება საქმეზე 3ბ/528-11 (ადრესატი:მერი თავართქილაძე, მაყვალა ქოქუაშვილი, ნანა წერეთელი)
მიმაგრებული ფაილის გადმოწერა |
[ 2011-05-05 ]საჯარო შეტყობინება საქმეზე N3ბ/603-11(ადრესატი: ლარისა არუთინიანი)
მიმაგრებული ფაილის გადმოწერა |
[ 2011-05-04 ]საჯარო შეტყობინება საქმეზე N 3/ბ-265-06 (ადრესატი: შპს მეტეხი-95 )
მიმაგრებული ფაილის გადმოწერა |
[ 2011-05-04 ]საჯარო შეტყობინება საქმეზე N 3ბ/2005-07 (ადრესატი: ლუიზა კობახიძის ოჯახი)
მიმაგრებული ფაილის გადმოწერა |
[ 2011-04-29 ]საჯარო შეტყობინება საქმეზე N 3ბ/1159-10(ადრესატი: შ.პ.ს "დტს")
მიმაგრებული ფაილის გადმოწერა |
[ 2011-04-20 ]საჯარო შეტყობინება საქმეზე N3ბ/580-11(ადრესატი: ვაჟა ძაგანია)
მიმაგრებული ფაილის გადმოწერა |
[ 2011-04-20 ]საჯარო შეტყობინება საქმეზე N3ბ-1898-09(ადრესატი: ანატოლ თავბერიძე, ზიბილა კაჭარავა, მარინა გობრონიძე, მარიამ ბერიშვილი, ციალა ხოჭოლავა, გიორგი ჭიჭინაძე, შალვა შანიძე, მოწინააღმდეგე მხარეები: ნათელა მერკვილაძე, რევაზ ჯიშკარიანი, ზაზა კიკვაძე, თინათინ მახარაძე, მარინე მახარაძე, თამარა ჯანიაშვილი, ნუგზარ მამუჭაძე, ზეინაბ ანჯაფარიძე, არჩილ სიმონიშვილი, მანანა ჭანტურია, დოდო კაკაჩია, ეკა ჩიკვაიძე და ნანი გერგაია)
მიმაგრებული ფაილის გადმოწერა |
[ 2011-04-20 ]საჯარო შეტყობინება საქმეზე N 3/ბ-2717-10 (ადრესატი: ნიკოლოზ მაისურაძე და ნანი ტერელუელი)
მიმაგრებული ფაილის გადმოწერა |
[ 2011-04-19 ]საჯარო შეტყობინება საქმეზე N 3ბ/601-11 (ადრესატი:ნუგზარ გაბრიჭიძე)
მიმაგრებული ფაილის გადმოწერა |
[ 2011-04-19 ]საჯარო შეტყობინება საქმეზე N 3ბ/687-11 (ადრესატი: ზურაბ მჭედლიშვილი)
მიმაგრებული ფაილის გადმოწერა |
[ 2011-04-15 ]საჯარო შეტყობინება საქმეზე N 3ბ/534-11 (ადრესატი: გენადი გიგაური)
მიმაგრებული ფაილის გადმოწერა |
[ 2011-04-12 ]საჯარო შეტყობინება საქმეზე N 3ბ/512-11 (ადრესატი: ზაზა გერგიშვილი)
მიმაგრებული ფაილის გადმოწერა |
[ 2011-04-08 ]საჯარო შეტყობინება საქმეზე N 3b/2547-10 (ადრესატი: ნინო ბაღაშვილი)
მიმაგრებული ფაილის გადმოწერა |
[ 2011-04-06 ]საჯარო შეტყობინება საქმეზე N 3ბ/576-10 (ადრესატი: შპსკარგი ველი)
მიმაგრებული ფაილის გადმოწერა |
[ 2011-04-06 ]საჯარო შეტყობინება საქმეზე N 3ბ/276-11 (ადრესატი: შპს,,ინდასტრი კომპანი', შპს,,ჯეოკომი' და შპს ,,ნეონ არქიტექტი',)
მიმაგრებული ფაილის გადმოწერა |
[ 2011-04-01 ]საჯარო შეტყობინება საქმეზე N 3/ბ-146-11(ადრესატი:სს ,,თეთრი ხევი"; შპს ,,კასპიცემენტი გრუპი"; შპს ,,გორა"; შპს ,,საგზაო ტექნიკა"; ინდ. მეწარმე ,,ზვიად კუხალასშვილი")
მიმაგრებული ფაილის გადმოწერა |
[ 2011-03-29 ]საჯარო შეტყობინება საქმეზე N 3ბ/1159-10 (ადრესატი: შ.პ.ს.,,დტს')
მიმაგრებული ფაილის გადმოწერა |
[ 2011-03-27 ]საჯარო შეტყობინება საქმეზე N3ბ-798-10(ადრესატი: ზაქარია მახათაძე)
მიმაგრებული ფაილის გადმოწერა |
[ 2011-03-25 ]საჯარო შეტყობინება საქმეზე N 3ბ/141-11 (ადრესატი: შ.პ.ს.,,კომპლექსი'და გოჩა მინაშვილი)
მიმაგრებული ფაილის გადმოწერა |
[ 2011-03-25 ]საჯარო შეტყობინება საქმეზე N 3ბ/2373-10 (ადრესატი: შპს ცისფერი ალი)
მიმაგრებული ფაილის გადმოწერა |
[ 2011-03-24 ]საჯარო შეტყობინება საქმეზე N 3ბ/413-11(ადრესატი: ხვიჩა მაჭარაშვილი)
მიმაგრებული ფაილის გადმოწერა |
[ 2011-03-23 ]საჯარო შეტყობინება საქმეზე N 3b/414-11(ადრესატი: კობა ჩერქეზიშვილი)
მიმაგრებული ფაილის გადმოწერა |
[ 2011-03-18 ]საჯარო შეტყობინება საქმეზე N 3ბ/225-11(ადრესატი: ეშიმ აგაბალაევი)
მიმაგრებული ფაილის გადმოწერა |
[ 2011-03-15 ]საჯარო შეტყობინება საქმეზე N 3ბ/2740-10 (ადრესატი: შპს აგრო გრუპი)
მიმაგრებული ფაილის გადმოწერა |
[ 2011-03-11 ]საჯარო შეტყობინება საქმეზე N 3ბ/03-11 (ადრესატი: კონსტანტინე ბერიაშვილი)
მიმაგრებული ფაილის გადმოწერა |
[ 2011-03-11 ]საჯარო შეტყობინება საქმეზე N 3ბ/2498-10 (ადრესატი: შალვა ნატროშვილზე )
მიმაგრებული ფაილის გადმოწერა |
[ 2011-03-07 ]საჯარო შეტყობინება საქმეზე N 3ბ/1413-10 (ადრესატი: ვალენტინა ბაიდური, ლევან ბეჯიზათი, 1991-1992 წწ. დეკემბერ-იანვრის მოვლენების შედეგად დაზარალებულ თბილისელთა რეაბილიტაციის სახელმწიფო პროგრამების შესრულების საზოგადოებრივი კონტროლის კომისია)
მიმაგრებული ფაილის გადმოწერა |
[ 2011-03-02 ]საჯარო შეტყობინება საქმეზე N 3/ბ-146-11(ადრესატი: სს ,,თეთრი ხევი, შპს ,,კასპიცემენტი გრუპ,, შპს ,,გორა,, შპს ,,საგზაო ტექნიკა,, ი/მ ზვიად კუხალაშვილი
მიმაგრებული ფაილის გადმოწერა |
[ 2011-02-21 ]საჯარო შეტყობინება საქმეზე N 3/ბ-272-11 (ადრესატი:იური სეხნიაშვილი)
მიმაგრებული ფაილის გადმოწერა |
[ 2011-02-17 ]საჯარო შეტყობინება საქმეზე N 3/ბ-175-1 (ადრესატი:ზვიად კვირკველია)
მიმაგრებული ფაილის გადმოწერა |
[ 2011-02-15 ]საჯარო შეტყობინება საქმეზე N 3ბ/225-11(ადრესატი: ეშიმ აგაბალაევი)
მიმაგრებული ფაილის გადმოწერა |
სამოქალაქო საქმეთა პალატა
სისხლის სამართლის საქმეთა პალატა
საჯარო შეტყობინებები სამოქალაქო საქმეებზე
ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატა
საგამოძიებო კოლეგია
საჯარო შეტყობინებები ადმინისტრაციულ საქმეებზე
[ 2014-02-03 ]
სასამართლო ტური
[ 2014-01-31 ]
საკონსტიტუციო სასამართლოს პრაქტიკის გავლენა საერთო სასამართლოების გადაწყვეტილებებზე
სიახლეების არქივი
 
 
სამოქალაქო საქმეთა პალატა
ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატა
სისხლის სამართლის საქმეთა პალატა
დახმარება