სტრუქტურასამოქალაქო საქმეთა პალატა
ქეთევან მესხიშვილი
თეა სოხაშვილი-ნიკოლაიშვილი
ვანო წიკლაური
ირაკლი ადეიშვილი
თინათინ ეცადაშვილი
ნათია გუჯაბიძე
ნატალია ნაზღაიძე
ხათუნა არევაძე
მაია ბაქრაძე
ბესარიონ ტაბაღუა
ლილი ტყემალაძე
ალექსანდრე იოსელიანი
გოდერძი გიორგიშვილი
ქეთევან კუჭავა
თამარ ზამბახიძე
ლაშა კალანდაძე
სისხლის სამართლის საქმეთა პალატა
ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატა
აპარატი
სამოქალაქო საქმეთა პალატა
საგამოძიებო კოლეგია
[ 2014-02-03 ]
სასამართლო ტური
[ 2014-01-31 ]
საკონსტიტუციო სასამართლოს პრაქტიკის გავლენა საერთო სასამართლოების გადაწყვეტილებებზე
სიახლეების არქივი
 
 
სამოქალაქო საქმეთა პალატა
ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატა
სისხლის სამართლის საქმეთა პალატა
დახმარება