სტრუქტურასამოქალაქო საქმეთა პალატა
ვანო წიკლაური

დაიბადა 1975 წლის 22 დეკემბერს, ქ. თბილისში.

1993 წელს დაამთავრა თბილისის #162 საშუალო სკოლა.

1999 წელს დაამთავრა ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტი.

1999-2002 წლებში სწავლობდა ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამოქალაქო კათედრის ასპირანტურაში, სამოქალაქო სამართლის სპეციალობით.

2000-2005 წლებში მუშაობდა სსიპ საქართველოს მცირე და საშუალო საწარმოთა განვითარებისა და ხელშეწყობის ცენტრის იურიდიულ განყოფილებაში მთავარ სპეციალისტად, შედგომ იურიდიული განყოფილების უფროსად.

2005-2006 წლებში მუშაობდა საქართველოს უშიშროების საბჭოს აპარატში, სახელმწიფო და საზოგადოებრივი უსაფრთხოების დეპარტამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის განყოფილების მთავარ მრჩევლად.

2006 წლიდან არის თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე.

ამჟამად მოსამართლის უფლებამოსილებას ახორციელებს თბილისის სააპელაციო სასამართლოში.
[ 2014-02-03 ]
სასამართლო ტური
[ 2014-01-31 ]
საკონსტიტუციო სასამართლოს პრაქტიკის გავლენა საერთო სასამართლოების გადაწყვეტილებებზე
სიახლეების არქივი
 
 
სამოქალაქო საქმეთა პალატა
ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატა
სისხლის სამართლის საქმეთა პალატა
დახმარება