სტრუქტურასამოქალაქო საქმეთა პალატა
ქეთევან კუჭავა

დაიბადა 1973 წლის 24 ნოემბერს, ქ. ქუთაისში.

1990 წელს დაამთავრა ქ. ქუთაისის #29 საშუალო სკოლა.

1998 წელს დაამთავრა ქუთაისის აკ. წერეთლის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტი.

1999-2003 წლებში მუშაობდა ქუთაისის საოლქო სასამართლოში მოსამართლის თანაშემწედ.

2004 წელს (მაისიდან ივლისამდე) მუშაობდა ქ. ქუთაისის მერიის იურიდიული განყოფილების უფროსად.

2004-2005 წლებში მუშაობდა ქუთაისის საოლქო სასამართლოს მოსამართლის თანაშემწედ.

2005-2006 წლებში მუშაობდა საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს სამოსამართლო ეთიკისა და დისციპლინური სამართალწარმოების დეპარტამენტის ადმინისტრაციული სამართლის საქმეებზე დისციპლინური სამართალწარმოების სამმართველოს კონსულტანტად.

2006 წლიდან არის თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე.

ამჟამად მოსამართლის უფლებამოსილებას ახორციელებს თბილისის სააპელაციო სასამართლოში.

ჰყავს მეუღლე.
[ 2014-02-03 ]
სასამართლო ტური
[ 2014-01-31 ]
საკონსტიტუციო სასამართლოს პრაქტიკის გავლენა საერთო სასამართლოების გადაწყვეტილებებზე
სიახლეების არქივი
 
 
სამოქალაქო საქმეთა პალატა
ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატა
სისხლის სამართლის საქმეთა პალატა
დახმარება