სტრუქტურასამოქალაქო საქმეთა პალატა
ნათია გუჯაბიძე

დაიბადა 1975 წლის 17 იანვარს, ქ. ბათუმში.

1992 წელა დაამთავრა ქ. ქუთაისის #1 საშუალო სკოლა.

1997 წელს დაამთავრა ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საერთაშორისო სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტი.

1996-1999 წლებში მუშაობდა შპს ''ჯორჯიანიმპორტში'' იურიდიულ კონსულტანტად.

1999-2000 წლებში სტაჟირება გაიარა საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს კანონმდებლობისა და სამართლებრივი ინფორმატიზაციის დეპარტამენტში.

2002-2005 წლებში მუშაობდა საადვოკატო ფირმა ''მაატში'' ადვოკატად.

2005 წლიდან არის თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე.

ამჟამად მოსამართლის უფლებამოსილებას ახორციელებს თბილისის სააპელაციო სასამართლოში.

ჰყავს შვილი.

[ 2014-02-03 ]
სასამართლო ტური
[ 2014-01-31 ]
საკონსტიტუციო სასამართლოს პრაქტიკის გავლენა საერთო სასამართლოების გადაწყვეტილებებზე
სიახლეების არქივი
 
 
სამოქალაქო საქმეთა პალატა
ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატა
სისხლის სამართლის საქმეთა პალატა
დახმარება