სიახლეები
მეწარმეს ფინანსური სანქციები მოეხსნა

[ 2011-03-31 ]

თბილისის სააპელაციო სასამართლში ავთანდილ თუხაშვილის ადმინისტრაციული დავა მეწარმის სასრგებლოდ გადაწყდა.

საგადასახადო ორგანომ მეწარმეს 10797 ლარი საგადასახადო მოთხოვნის საფუძველზე დაარიცხა, რასაც მეწარმე არ დაეთანხმა და დარიცხული თანხის მთლიანად გაუქმება მოითხოვა.

საგადასახადო აქტების ბათილად ცნობის მოთხოვნა რაიონულმა სასამართლომ არ დააკმაყოფილა. ავთანდილ თუხაშვილმა საკუთარი პოზიციის დასაცავად სააპელაციო სასამართლოს მიმართა.

სააპელაციო პალატამ მეწარმის საჩივარი ნაწილობრივ დააკმაყოფილა, ბათილად ცნო ადმინისტრაციული ორგანოს საგადასახადო მოთხოვნა და შემოსავლების სამსახურს საქმის შესწავლის შედეგად ახალი ადმინისტრაციული აქტის გამოცემა დაავალა.
[ 2014-02-03 ]
სასამართლო ტური
[ 2014-01-31 ]
საკონსტიტუციო სასამართლოს პრაქტიკის გავლენა საერთო სასამართლოების გადაწყვეტილებებზე
სიახლეების არქივი
 
 
სამოქალაქო საქმეთა პალატა
ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატა
სისხლის სამართლის საქმეთა პალატა
დახმარება