სიახლეები
ახალი ელექტრონული წიგნები

[ 2011-05-22 ]

თბილისის სააპელაციო სასამართლოს ბიბლიოთეკას დაემატა შემდეგი ელექტრონული წიგნები:
1. ფედერალიზმი, როგორც ნორმატიული პრინციპი და პოლიტიკური წესრიგი;
2. ადამიანის ეკოლოგიური უფლებების დაცვის საერთაშორისო სამართლებრივი სტანდარტების გავლენა ქართულ სამართალზე;
3. Rechtsstaat und Demokratie (სამართლებრივი სახელმწიფო და დემოკრატია);
4. დემოკრატიზაცია;
5. აკადემიური წერა დამწყებთათვის;
6. განათლების სამართალი (გერმანულად);
7. სისხლის სამართლის ზოგადი ნაწილი (გერმანულად);
8. საერთაშორისო სისხლის სამართალი (გერმანულად);
9. რეპეტიტორიუმი სისხლის სამართალის ზოგად ნაწილში.

www.library.court.ge
[ 2014-02-03 ]
სასამართლო ტური
[ 2014-01-31 ]
საკონსტიტუციო სასამართლოს პრაქტიკის გავლენა საერთო სასამართლოების გადაწყვეტილებებზე
სიახლეების არქივი
 
 
სამოქალაქო საქმეთა პალატა
ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატა
სისხლის სამართლის საქმეთა პალატა
დახმარება