სიახლეები
საკანონმდებლო დამატებები
მიმაგრებული ფაილის გადმოწერა |
[ 2010-04-14 ]

2010 წლის 14 აპრილიდან კანონმდებლობაში ამოქმედდა შემდეგი დამატებები:

საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი
- დამატება:
ა. 218-ე მუხლის (გადასახადისათვის თავის არიდება) მე-3 ნაწილი.
(იხ. მიმაგრებული ფაილი)

[ 2014-02-03 ]
სასამართლო ტური
[ 2014-01-31 ]
საკონსტიტუციო სასამართლოს პრაქტიკის გავლენა საერთო სასამართლოების გადაწყვეტილებებზე
სიახლეების არქივი
 
 
სამოქალაქო საქმეთა პალატა
ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატა
სისხლის სამართლის საქმეთა პალატა
დახმარება