საერთო სასამართლოებიბოლნისის რაიონული სასამართლო
ლუიზა ხუციშვილი

დაიბადა 1965 წლის 21 აგვისტოს ქ. დმანისში.

1971 წელს დაამთავრა ქ. ბოლნისის ს.ს ორბელიანის სახელობის ქართული საშუალო სკოლა.

1978 წელს დაამთავრა ქ. თბილისის სამრეწველო_ეკონომიური ტექნიკუმის იურიდიული ფაკულტეტი.

1987 წელს დაამთავრა თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტი.

1978-1988 წლებში მუშაობდა ბოლნისის რაიონულ სასამართლოში აღმასრულებლად.

1988-1991 წლებში მუშაობდა ბოლნისის იურიდიული კონსულტაციის გამგედ.

1991-1993 წლებში მუშაობდა ქ. დმანისის სასამართლოს თავმჯდომარედ.

1993 წელს მუშაობდა ბოლნისის სასამართლოს მოსამართლედ.

საქართველოს პრეზიდენტის 1999 წლის 11 მაისს #362 განკარგულებით გაეკისრა ბოლნისის რაიონულ სასამართლოში მოსამართლის უფლებამოსილების განხორციელება.

საქართველოს პრეზიდენტის 2003 წლის 19 მაისის #577 განკარგულებით მივლინებულ იქნა დმანისის რაინულ სასამართლოში მოსამართლის უფლებამოსილების განსახორციელებლად სამი წლის ვადით.

საქართველოს პრეზიდენტის 2003 წლის 30 დეკემბერს #645 ბრძანებულებით დაინიშნა ბოლნისის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე.

საქართველოს პრეზიდენტის 2004 წლის 26 აგვისტოს #766 განკარგულებით დაინიშნა ბოლნისის რაიონული სასამართლოს თავმჯდომარედ.
[ 2014-02-03 ]
სასამართლო ტური
[ 2014-01-31 ]
საკონსტიტუციო სასამართლოს პრაქტიკის გავლენა საერთო სასამართლოების გადაწყვეტილებებზე
სიახლეების არქივი
 
 
სამოქალაქო საქმეთა პალატა
ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატა
სისხლის სამართლის საქმეთა პალატა
დახმარება