სასამართლო რეფორმა
კითხვარი მოქალაქეებთან კომუნიკაციის სტანდარზებზე

მოქალაქეებთან კომუნიკაციის სტანდარტების დანერგვა, განუხრელი დაცვა და სრულყოფილი შესრულება გრძელვადიანი პროცესია. ამ პროცესის წარმატებულობის ინდიკატორი ხართ თქვენ.
სასამართლო გთავაზობთ, მონაწილეობა მიიღოთ კომუნიკაციის ხარისხის შეფასების პროცესში. ამ მიზნით, შეგიძლიათ დადმოიწეროთ მიმაგრებული ფაილი, შეავსოთ და გამოგვივგზავნოთ ელექტრონული ფოსტის მეშვეობით, მისამართზე: quality@court.ge
[ 2014-02-03 ]
სასამართლო ტური
[ 2014-01-31 ]
საკონსტიტუციო სასამართლოს პრაქტიკის გავლენა საერთო სასამართლოების გადაწყვეტილებებზე
სიახლეების არქივი
 
 
სამოქალაქო საქმეთა პალატა
ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატა
სისხლის სამართლის საქმეთა პალატა
დახმარება