სტრუქტურასისხლის სამართლის საქმეთა პალატა
მაია თეთრაული

დაიბადა 1976 წლის 13 ივნისს, წითელწყაროს (ამჟამად დედოფლისწყაროს) რაიონის სოფელ წითელწყაროში.

1999 წელს დაამთავრა ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტი.

1999-2001 წლებში მუშაობდა დედოფლისწყაროს რაიონულ სასამართლოში სხდომის მდივნად.

2001-2003 წლებში მუშაობდა თბილისის საოლქო სასამართლოს სხდომის მდივნად.

2003-2004 წლებში მუშაობდა ამავე სასამართლოში უფროს კონსულტანტად.

2004-2005 წლებში მუშაობდა თბილისის საოლქო სასამართლოს მოსამართლის თანაშემწედ.

2005-2006 წლებში მუშაობდა საქართველოს გენერალური პროკურატურის სამართლებრივი უზრუნველყოფის დეპარტამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის სამმართველოს პროკურორად.

2006 წლიდან არის თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე.

ამჟამად მოსამართლის უფლებამოსილებას ახორციელებს თბილისის სააპელაციო სასამართლოში.


ჰყავს მეუღლე.
[ 2014-02-03 ]
სასამართლო ტური
[ 2014-01-31 ]
საკონსტიტუციო სასამართლოს პრაქტიკის გავლენა საერთო სასამართლოების გადაწყვეტილებებზე
სიახლეების არქივი
 
 
სამოქალაქო საქმეთა პალატა
ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატა
სისხლის სამართლის საქმეთა პალატა
დახმარება